Monthly Archives Listopad 2018

Skrypt XCPTEST

Skrypt XCPTEST przeprowadza prosty test wytrzymałościowy dla komputerów pracujących po Windows NT. XCPTEST często wykrywa błędy sprzętowe, które przechodzą niezauważone w innych metodach testowania.

Działanie XCPTEST polega na kopiowaniu zbioru plików pomiędzy określonymi katalogami. Jeśli określi się np. katalogi A, B i C, wówczas w jednym przebiegu pętli testowej skrypt kopiuje pliki z A do B, następnie z B do C, wreszcie z C do A.

Czytaj Dalej

Tworzenie kopii

Opcja /R umożliwia dostęp do utworzonych kopii tylko posiadaczowi taśmy i administratorom. Opcja /D określa komentarz, opisujący tworzone kopie. Nie należy umieszczać spacji pomiędzy opcją a znakiem cudzysłowu.

Opcja /B tworzy kopię zapasową lokalnego Rejestru. Można ją stosować tylko w połączeniu ze ścieżkami, które wskazują na dysk zawierający katalog Windows NT. Opcja /HC kontroluje kompresję sprzętową (o ile napęd taśmowy ją obsługuje).

Czytaj Dalej

Oprogramowanie dla Firm – krótszy czas prac

Oprogramowanie dla Firm – poprawa efektów

Nie trudno zauważyć, że dziś żyjemy w dwudziestym – wieku. Więc wszystko staje się bardziej zmechanizowane, a firmy w większości związane z są z komputerami i Internetem. Co za tym idzie dla każdej działalności przyda się Oprogramowanie dla Firm. Dawno funkcjonowanie firm należy odrzucić w niepamięć. Mimo wolniej, co rusz zmienia się cały nasz otaczający świat. Co za tym idzie na każdym kroku komputery zastępują człowieka. Nie zawsze jest to dobre.

Oprogramowanie dla Firm

to dobry wybór dla każdego. Bez wątpienia dziś żadna działalność gospodarcza nie obędzie się bez odpowiedniego oprogramowania. Nie gra tu wcale roli czy jest to firma budowlana czy sklep z obuwiem sportowym...

Czytaj Dalej

Narzędzie RCMD z pakietu iesoisrce SCiS

RCMD jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi, wchodzących w skład Windows NT Resource Kit. Umożliwia ono zdalne wykonywanie poleceń przez serwery i stacje robocze Windows NT. Program jest sprzedawany tylko z wersją Server pakietu Resource Kit, ale można go używać i na serwerach, i na stacjach roboczych, zarówno w roli serwera, jak klienta.

Czytaj Dalej

Skrypt ANIMAL.BAT

Skrypt ANIMAL.BAT jest klasyczną grą komputerową, stworzoną pierwotnie w latach siedemdziesiątych jako demonstracja prostej, sztucznej inteligencji. Gra Animal jest bardzo prosta, ale – o dziwo – stanowi całkiem interesujące wyzwanie. Komputer przechowuje bazę danych z gatunkami zwierząt, oraz dodatkową bazę danych z pytaniami, na które można odpowiedzieć tylko tak lub nie.

Gracz musi ...

Czytaj Dalej

Polecenie CALL

Polecenie CALL wywołuje inny skrypt jako procedurę. Wywołany skrypt jest wykonywany aż do końca, po czym interpreter poleceń podejmuje wykonywanie wywołującego skryptu od polecenia znajdującego się zaraz za CALL.

CALL(1) służy do wywołania skryptu przechowywanego w innym pliku (o rozszerzeniu .BAT lub .CMD). Wykonywanie skryptu rozpocznie się od pierwszej linii pliku. CALL(2) służy do wywołania procedury znajdującej się w bieżącym pliku pod wskazaną etykietą. Wykonywanie procedury rozpocznie się od linii znajdującej się za etykietą. Etykietę należy zawsze poprzedzić dwukropkiem.

Czytaj Dalej

Oprogramowanie sklepu internetowego – dostosuj sklep do swoich potrzeb

Oprogramowanie sklepu internetowego – dostosuj sklep do swoich potrzeb.

Prowadzenie sklepu internetowego może być proste, ale tylko wtedy, jeżeli wszystko zostanie odpowiednio dostosowane do potrzeb. Oprogramowanie sklepu internetowego pomoże taki właśnie efekt uzyskać. Dzięki temu, że zdecydujemy się na wybranie oprogramowania, które będzie przyjazne dla użytkownika, zarządzanie i obsługa sklepu nie będzie dla nikogo problemem. Nie trzeba będzie korzystać z zewnętrznej pomocy, aby możliwe było dodawanie produktów, modyfikowanie treści czy też innego rodzaju zarządzanie. Na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem, a sklep będzie działał, jak należy. Oprogramowanie sklepu internetowego, które będzie działało właściwie zapewni również klientom wysoki komfor...

Czytaj Dalej

SScrfpft UNCBACK

Skrypt ten rozszerza możliwości programu NTBACKUP, dodając do niego obsługę nazw UNC. NTBACKUP jest kompletnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, ale nie obsługuje w pełni nazw UNC (tzn. nazw udostępnień sieciowych w postaci \\serwer\udostępnienie). Dodanie obsługi nazw UNC umożliwia programowi NTBACKUP tworzenie kopii zapasowych udostępnień UNC, bez mapowania ich na litery lokalnych dysków.

Czytaj Dalej

Funkcja rcmd Wpitagoras

RCMD(1) wykonuje pojedyncze polecenie na komputerze docelowym. Na przykład: rcmd Wpitagoras dir c:\ Polecenie wyświetli wszystkie pliki, znajdujące się w katalogu podstawowym dysku C:\ na komputerze PITAGORAS.

RCMD(2) otwiera interaktywną sesję z określonym komputerem docelowym. Uruchamia ono interpreter poleceń na zdalnym komputerze, wyświetlając jego zgłoszenie lokalnie (na kliencie). Można wprowadzać

Czytaj Dalej

Zbiór plików do kopiowania

Zbiór plików do kopiowania pobiera się z niezawodnego źródła, określonego przez katalog-odniesienia dobrym wyborem jest napęd CD-ROM. Aby przeprowadzany test był dokładny, należy upewnić się, że całkowity rozmiar wszystkich zbiorów w katalogu-odniesienia przekracza rozmiar fizycznej pamięci w testowanym komputerze. Podkatalogi katalogu- odniesienia nie są włączane do zbioru plików testowych. Dobrym katalogiem-odniesienia jest katalog \I386 na dysku dystrybucyjnym Windows NT.

Czytaj Dalej

Opcje /LOW, /NORMAL, /HIGH i/REALTIME

Opcje /LOW, /NORMAL, /HIGH i/REALTIME określają priorytet aplikacji. Domyślny priorytet, /NORMAL, jest odpowiedni dla większości aplikacji. Niski priorytet (/LOW) przydaje się do wykonywania zadań w tle, kiedy system nie jest zajęty. Wysokiego priorytetu (/HIGH) można użyć do wykonywania pilnych zadań, mających pierwszeństwo nad zwykłymi aplikacjami. Priorytetu czasu rzeczywistego (/REALTIME) należy używać tylko do wykonywania specjalnych aplikacji niepoprawne posługiwanie się tą opcją może naruszyć stabilność systemu. Wszystkimi opcjami pierwszeństwa (z wyjątkiem /LOW) należy posługiwać się oszczędnie,

Czytaj Dalej

Polecenie REPLACE

Polecenie REPLACE wyszukuje i zastępuje pliki w katalogu przeznaczenia (Ścieżka2) plikami z katalogu źródłowego (Ścieżkal). W źródłowej nazwie- pliku można Używać wzorców. Jeśli nie określi się katalogu przeznaczenia, wówczas domyślnie przyjmowany jest katalog bieżący. Miejsce przeznaczenia musi być katalogiem, a nie nazwą pliku.

REPLACE(1) zastępuje pliki we wskazanym miejscu przeznaczenia. Każdy plik źródłowy, który istnieje także w katalogu przeznaczenia, jest kopiowany do tego katalogu, zastępując istniejący plik. Opcja /A kopiuje do katalogu przeznaczenia także te pliki, które nie mają w nim odpowiedników. Opcja /U uaktualnia te pliki w katalogu przeznaczenia, które są starsze od odpowiednich plików źródłowych.

Czytaj Dalej