Implementacja NIMAL.BAT

Podstawą skryptu ANIMAL.BAT jest baza danych ze znanymi zwierzętami i dotyczącymi ich pytaniami. Baza danych ma strukturę drzewa binarnego, w którym każdy węzeł wewnętrzny zawiera pytanie tak/nie, a każdy liść – nazwę zwierzęcia. Wewnętrzne węzły mają gałęzie Tak

i Nie, które wskazują na inne (niższe) węzły. Początkowe, wbudowane w skrypt drzewo zawiera tylko jedno pytanie: „Czy to zwierzę ma dziób?” oraz dwa zwierzęta: „pies” i „kaczka”. Podstawowy węzeł drzewa zawiera pytanie jego liść „Tak” zawiera nazwę „kaczka”, a liść „Nie” – nazwę „pies”. Liście odróżniają się od węzłów wewnętrznych tym, że nie mają wskaźników w gałęziach Tak i Nie.

W skrypcie drzewo jest reprezentowane jako tablica węzłów. Każdy węzeł składa się z jednego elementu w każdej z następujących tablic: ANIMAL_TEXT_n_ zawiera pytanie (dla węzłów wewnętrznych) albo nazwę zwierzęcia (dla liści).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>