INTERACTIVE

/INTERACTIVE Pozwala zaplanowanemu poleceniu na interakcję z pulpitem. /NEXT Nakazuje wykonać polecenie raz w określonym dniu. /EVERY Nakazuje powtarzalne wykonywać polecenia w określonym dniu.

Polecenie AT planuje wykonanie innego polecenia Windows NT w późniejszym terminie. Polecenie WINAT jest graficznym interfejsem do polecenia AT. Domyślnie polecenie AT planuje wykonanie polecenia na lokalnym komputerze aby zaplanować je na innym komputerze, należy wskazać komputer.

AT(1) służy do wyświetlenia listy aktualnie zaplanowanych poleceiń. Wyświetla także listę identyfikatorów zadań (numerów ID). AT(2) służy do usunięcia wszystkich poleceń z planu opcja /YES powoduje pominięcie pytania o potwierdzenie. AT(3) służy do usunięcia polecenia określonego przez id.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>