Narzędzie RCMD z pakietu iesoisrce SCiS

RCMD jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi, wchodzących w skład Windows NT Resource Kit. Umożliwia ono zdalne wykonywanie poleceń przez serwery i stacje robocze Windows NT. Program jest sprzedawany tylko z wersją Server pakietu Resource Kit, ale można go używać i na serwerach, i na stacjach roboczych, zarówno w roli serwera, jak klienta.

RCMD wykonuje programy wiersza poleceń (w tym skrypty) na zdalnym komputerze (komputerze docelowym), wyświetlając ich rezultaty na komputerze lokalnym [kliencie). Rezultaty wyświetlane są w tym samym oknie konsoli, którego klient użył do zapoczątkowania sesji RCMD. Ponieważ polecenie jest wykonywane na zdalnym komputerze, ma ono dostęp do jego wszystkich zasobów.

Zdalne wykonywanie poleceń jest ograniczone do aplikacji konsoli, ko-rzystających wyłącznie ze strumieni: wejściowego, wyjściowego i błędów (patrz rozdział 2). Nie można uruchamiać aplikacji MS-DOS, 16- i 32- bitowych aplikacji Windows, oraz aplikacji konsoli, które używają pozycjonowania kursora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>