Opcja /FULLNAME

Opcja /FULLNAME określa pełną nazwę konta, wyświetlaną w niektórych oknach dialogowych ustawiających opcje bezpieczeństwa. Opcja /HOMEDIR określa katalog macierzysty konta. Opcja /PASSWORDCHG pozwala lub uniemożliwia użytkownikowi zmianę hasła dla danego konta. Opcja /PASSWORDREQ ustala, czy określenie hasła dla konta jest konieczne. Opcja /PROFILEPATH określa ścieżkę do profilu konta, a opcja /SCRIPTPATH określa skrypt logowania dla konta.

Opcja /TIMES określa dozwolone godziny logowania dla konta. /TIMES:ALL oznacza nielimitowane godziny logowania. Można ograniczyć godziny, w których użytkownik może być załogowany, określając zbiór dozwolonych godzin logowania. Godziny określa się jako przedziały czasu, rozdzielone średnikami. Każdy przedział określa dzień tygodnia (albo zakres dni), oraz zakres godzin, na przykład: mon-wed,8am-5pmthu- fri,8am-4pm.

Opcja /WORKSTATION określa listę stacji roboczych, z których można logować się na dane konto. Można określić /WORKSTATIONS:*, aby zezwolić na logowanie się z dowolnej stacji, albo podać listę stacji roboczych, rozdzielonych przecinkami, aby zezwolić na logowanie się tylko z tych stacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>