Opcja /PERSISTENT

Opcja /PERSISTENT steruje trwałością połączenia. /PERSISTENT:NO tworzy połączenie, które będzie trwało tylko przez czas bieżącej sesji. /PERSISTENTlYES tworzy połączenie, które zostanie automatycznie odtworzone przy następnym logowaniu. Domyślną wartość opcji /PERSISTENT ustawia się przy pomocy polecenia NET USE(6).

NET USE(4) mapuje wyznaczony katalog macierzysty na określone urządzenie, które musi być literą dysku albo znakiem *. Katalog macierzysty określa się jako część profilu użytkownika.

NET USE(5) usuwa istniejące połączenie, także połączenie trwałe (utworzone przy pomocy opcji /PERSISTENT).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>