Polecenie DEL

Polecenie DEL usuwa pliki z katalogów – nie usuwa samych katalogów. Polecenie ERASE jest synonimem DEL.

Nazwa-pliku określa nazwę pliku do usunięcia. Można używać wzorców jeśli wzorcem jest *.*, wówczas DEL pyta o potwierdzenie przed usunięciem wszystkich plików z katalogów. Można pominąć to pytanie, wpisując opcję /Q.

Opcja /P powoduje, że polecenie DEL będzie pytać o potwierdzenie przed usunięciem każdego pojedynczego pliku. Opcja /F wymusza usunięcie plików przeznaczonych tylko do odczytu normalnie pliki te nie są usuwane.

Opcja /S usuwa z bieżącego katalogu i wszystkich podkatalogów wszystkie pliki, których nazwa pasuje do nazwy-pliku. Jeśli określi się ścieżkę, wówczas zostaną usunięte wszystkie pasujące pliki, znajdujące się w określonym katalogu i jego podkatalogach (same podkatalogi nie zostaną usunięte – tylko zawarte w nich pliki).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>