Polecenie DOSKEY

Polecenie DOSKEY zarządza edycją poleceń interpretera, łącznie z buforem historii poleceń i makrami. Bufory historii i makra są utrzymywane oddzielnie dla każdego interpretera i aplikacji. Tylko programy korzystające z wiersza poleceń mają dostęp do historii poleceń i do makr. Historia poleceń dla konkretnej aplikacji jest zachowywana pomiędzy kolejnymi uruchomieniami tej aplikacji, o ile wywołuje się ją z tego samego interpretera poleceń.

D0SKEY(1) służy do czyszczenia bufora historii poleceń. Opcja /LISTSIZE określa maksymalną liczbę poleceń przechowywanych w buforze. Opcja /REINSTALL czyści bufory historii dla wszystkich aplikacji naciśnięcie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>