Polecenie ECHO

Polecenie ECHO steruje wyświetlaniem echa poleceń w oknie konsoli, albo wyświetla teksty w oknie konsoli. Podczas wykonywania skryptu, interpreter poleceń domyślnie wyświetla nazwę wykonywanego polecenia w oknie konsoli. ECH0(2) włącza lub wyłącza echo poleceń, a ECH0(1) wyświetla bieżący stan echa.

Polecenia skryptu zaczynające się od znaku @ nie będą wyświetlane w oknie konsoli, niezależnie od aktualnego stanu echa poleceń.

Zazwyczaj wyłącza się echo w skryptach, ale podczas wyszukiwania i usuwania błędów echo może przydać się do śledzenia wykonywanych poleceń i sprawdzania sposobu, w jaki są rozwijane zmienne. Aby ułatwić sobie pracę, warto zdefiniować zmienną ECHO, zawierającą tekst 0I\I albo OFF. Umieszczenie ECH0(3) na początku skryptu spowoduje wówczas przełączenie echa zgodnie ze stanem tej zmiennej.

ECH0(4) wyświetla tekst w oknie konsoli. Tekst jest wyświetlany w każdych okolicznościach, niezależnie od stanu echa. Zmienne środowiskowe zawarte w tekście są rozwijane w normalny sposób przed jego wyświetleniem, dzięki czemu można stosować ECH0(4) jako polecenie typu PRINT. Aby ECHO (4) nie zostało zinterpretowane jako ECH0(1) albo ECH0(2), tekst nie może być pusty, składać się tylko ze spacji, albo tylko

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>