Polecenie INSTSRV

INSTSRV instaluje wykonywalny plik usługi Windows NT. Programy usług są specyficznymi plikami .EXE, zaprojektowanymi specjalnie w taki sposób, aby funkcjonowały jako usługi Windows NT. Zarządza się nimi przy pomocy SCM (Service Control Manager) pracują niezależnie od aktualnie załogowanych użytkowników.

INSTSRV(1) instaluje nową usługę, przypisując jej określoną nazwę-usługi, która będzie się pojawiać na liście usług (np. w Control Panel). Należy również określić nazwę pliku wykonywalnego dla danej usługi, koniecznie podając dysk i pełną ścieżkę.

Opcja -A określa konto, na którym będzie pracować usługa. Jeśli zostanie pominięta, wówczas przyjmuje się konto SYSTEM (znane także pod nazwą LocalSystem). Opcja /P określa hasło, używane podczas logowania się usługi na określonym koncie.

INSTSRV(2) służy do usunięcia uprzednio zainstalowanej usługi. Operacja ta nie usuwa samego pliku .EXE.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>