Polecenie NET CONFIG SERVER

Polecenie NET CONFIG SERVER konfiguruję usługę serwer. Wszystkie komputery Windows NT (serwery i stacje robocze) udostępniają usługę serwera. NET CONFIG SERVER(1) wyświetla, a NET CONFIG SERVER(2) zmienia bieżącą konfigurację.

Opcja /AUTODISCONNECT określa liczbę minut, po której zdalna sesja zostanie automatycznie rozłączona. Zakres wynosi od 1 do 65535 minut, a domyślna wartość 15 minut. Aby wyłączyć automatyczne rozłączanie, należy podać wartość -1.

Opcja /SRVCOMMENT określa komentarz, wyświetlany na innych komputerach podczas przeglądania zasobów tego komputera. Komentarze są wyświetlane przez program Windows NT Explorer i polecenie NET VIEW.

Opcja /HIDDEN ukrywa komputer przed innymi komputerami, przeglądającymi sieć. Ukrycie komputera nie zwiększa w żaden sposób bezpieczeństwa – po prostu usuwa komputer z listy wyświetlanej przez program Windows NT Explorer lub polecenie NET VIEW.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>