Polecenie NET SHARE

Polecenie NET SHARE zarządza udostępnionymi drukarkami i katalogami (folderami) na lokalnym komputerze. NET SHARE(1) służy do wyświetlenia informacji o wszystkich udostępnieniach, zdefiniowanych na lokalnym komputerze. NET SHARE(2) służy do wyświetlenia szczegółowych informacji o określonym udostępnieniu.

NET SHARE(3) służy do utworzenia nowego udostępnionego katalogu o nazwie udostępnienie, mapującego katalog o nazwie dysklścieżka. Opcja /USERS ogranicza liczbę jednoczesnych połączeń z udostępnieniem do nn, a opcja /UNLIMITED (domyślna) nie nakłada żadnych ograniczeń na liczbę jednoczesnych połączeń. Opcja /REMARK przypisuje udostępnieniu opisowy komentarz, który jest wyświetlany podczas przeglądania zasobów komputera przez zdalnego klienta.

NET SHARE(4) modyfikuje właściwości istniejącego udostępnienia. NET SHARE(5) usuwa udostępnienie. Można określić usuwane udostępnienie podając jego nazwę, nazwę urządzenia (jeśli udostępnienie jest drukarką), albo dysk i ścieżkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>