Polecenie SCLIST

Polecenie SCLIST wyświetla usługi, zainstalowane na określonym komputerze, lub (domyślnie) na komputerze lokalnym. Opcja /R wyświetla tylko pracujące, a opcja /S tylko zatrzymane usługi.

Wyświetlana lista zawiera jedną usługę na linię. Pierwsza kolumna pokazuje stan usługi, druga krótką nazwę, a trzecia pełną nazwę usługi.

/O Kopiuje informacje o właścicielu (ownership Information). /A Kopiuje informacje nadzorcze (auditing information). /S Kopiuje wszystkie pliki w podkatalogach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>