Procedura MAIN

Procedura MAIN zaczyna pracę od analizy wiersza poleceń, wywołując procedurę PARSECMDLINE z biblioteki _MTPLIB.BAT (linia 59). Zmienna SITENAME jest ustawiana na pierwszy argument pozycyjny (linia 63). Następnie, zależnie od opcji w wierszu polecenia, MAIN przekazuje sterowanie do odpowiedniej procedury obsługi (linie 66 do 76):

-1. Jeśli nie ma żadnych opcji, wywołuje się REPLSHOW, aby wyświetlić bieżący status replikacji. 2. Jeśli jest obecna opcja /RESET, wywołuje się REPLRESET, aby wyzerować wszystkie miejsca replikacji.

-3. Jeśli jest obecna opcja /START, wywołuje się REPLSTART, aby uruchomić automatyczną replikację. 4. Jeśli jest obecna opcja /STOP, wywołuje się REPLSTOP, aby zatrzymać automatyczną replikację.

-5. Jeśli jest obecna opcja /RUN, wywołuje się REPLRUN, aby przeprowadzić pojedynczy przebieg replikacji. 6. Wywołuje się procedurę REPLEDIT, aby obsłużyć pozostałe opcje

i zmodyfikować informacje o miejscach replikacji. Procedura REPLSHOW (linia 85) wyświetla informacje o miejscu replikacji. Wywołuje LOADREG, aby załadować dane z Rejestru, iREPLSHOWI, aby wyświetlić informacje o wszystkich miejscach replikacji. Jeśli w wierszu poleceń określono nazwę-miejsca, wówczas wywołuje się REPLSH0W1 tylko raz, aby wyświetlić informacje o tym miejscu (linia 89). W przeciwnym przypadku pętla FOR (linia 90) iteruje wszystkie podane miejsca replikacji, wywołując REPLSFI0W1 dla każdego z nich. Na koniec wyświetla się bieżący stan automatycznej replikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>