Procedura REPLEDIT

Procedura REPLEDIT służy do edytowania miejsca replikacji. Miejsce jest najpierw ładowane przy pomocy procedur LOADREG i LOADSITE. Następnie przetwarza się każdą opcję wiersza poleceń przy pomocy polecenia FOR (w wersji iteratora liczbowego). Zmodyfikowane miejsce zapisuje się przy pomocy procedur SAVEREG i SAVESITE. Każda opcja polecenia powoduje wywołanie odpowiedniej procedury edycyjnej (np. /ADD wywołuje procedurę REPLEDITADD).

Procedura REPLEDITADD (linia 276) dodaje do miejsca replikacji nowy katalog. Aby zapewnić, że w danym miejscu replikacji nie będzie zdu- plikowanych katalogów, procedura zaczyna od usunięcia katalogu z miejsca replikacji, a następnie dodaje go na koniec listy katalogów.

Procedura REPLEDITDELETE (linia 283) usuwa katalog z miejsca replikacji. Procedura przeszukuje listę katalogów i usuwa pasujące katalogi, zerując odpowiednie elementy tablicy. Powoduje to powstanie „dziur” w tablicy katalogów, które zostaną jednak usunięte przez procedurę SAVESITE.

Procedura REPLEDITDELALL (linia 295) usuwa wszystkie katalogi z miejsca replikacji, usuwając po prostu całe robocze miejsce replikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>