Przebieg procedur

-1 REGGETM z_MTPLIB.BAT. Procedury te ładują i zapisują dane o wszystkich miejscach naraz. Aby uprościć kod, jedno z miejsc replikacji jest desygnowane na robocze miejsce replikacji. Dane o miejscu roboczym przechowuje się w zmiennych WORKEIMABLE, W0RKDIR_n_ oraz WORKCOUIMT. Procedury LOADSITE iSAVESITE przenoszą informacje ze zmiennych zwykłego miejsca replikacji do zmiennych roboczego miejsca replikacji i odwrotnie. Aby można było edytować dane, trzeba więc przeprowadzić następujące operacje:

-1. Załadować informacje z Rejestru przy pomocy LOADREG. 2. Załadować określone miejsce replikacji do roboczego miejsca replikacji przy pomocy LOADSITE.

-3. Zmodyfikować robocze miejsce replikacji. 4. Zapisać robocze miejsce replikacji z powrotem do zmiennych edytowanego miejsca replikacji.

-5. Zapisać wszystkie zmienne miejsca replikacji w Rejestrze. Procedura SAVESITE zawiera również funkcję upakowującą. Podczas edycji roboczego miejsca replikacji użytkownik może usunąć jeden lub więcej katalogów, co wiąże się z usunięciem wpisu z tablicy W0RKDIR_n_. Przy wywołaniu SAVESITE w tablicy mogą więc być „dziury”. Procedura upakowuje zatem dane, zanim zapisze je do zmiennych edytowanego miejsca replikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>