REPL 2

REPL synchronizuje katalogi wewnątrz danego miejsca replikacji, kopiując pliki z jednego katalogu do drugiego. Jeśli miejsce zawiera trzy katalogi, A, B i C, wówczas skrypt REPL kopiuje katalog A do B, B do C, a C znowu do A. W ten sposób plik umieszczony w dowolnym spośród tych katalogów trafi w końcu do pozostałych (chociaż powielenie go może zabrać do dwóch przebiegów replikacji).

Rzeczywista replikacja katalogów wykonywana jest przez polecenie R0B0C0PY. Ponieważ polecenie to kopiuje tylko nowe albo zmienione pliki, replikacja drzew katalogów jest bardzo efektywna i pochłania tylko niewielką część zasobów systemu.

Replikacja zachodzi po zainicjowaniu przebiegu replikacji. Przebiegi można inicjować ręcznie, przy pomocy opcji /RUN, lub też automatycznie, co pewien zdefiniowany okres, przy pomocy opcji /START. Po uruchomieniu automatycznej replikacji, przeprowadza się ją cyklicznie aż do momentu wyłączenia komputera (użytkownik nie musi być załogowa-ny). Wszelkie informacje związane z replikacją są trwałe (zachowuje się je w Rejestrze), więc replikacja jest automatycznie podejmowana po restarcie komputera. Ponieważ automatyczna replikacja korzysta z usług planowania (schedule services) Windows NT, usługi te muszą być włączone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>