Skróy klawiszowe

F7 Wyświetla historię poleceń w oknie dialogowym. Do poruszania się w obrębie listy służą klawisze kursora. Nacisnąć Esc, aby zamknąć okno, albo Enter, aby wykonać polecenie. Polecenie na liście są oznaczone numerami, z których korzysta klawisz F9. Jeśli lista historii jest pusta, okno nie pojawia się.

Alt+F7 Usuwa wszystkie polecenia z listy historii. F8 Przywołuje polecenie, którego tekst pasuje do znaków wprowadzonych w wierszu poleceń. Polecenie pasuje wtedy, jeśli zaczyna się od takich samych znaków, jakie wpisano w wierszu poleceń. Naciskanie klawisza F8 umożliwi dostęp do pozostałych poleceń w buforze historii, które zaczynają się od takich samych znaków.

F9 Przywołuje polecenia z bufora historii według numeru. Po przywołaniu, a przed wykonaniem, polecenie można poddać edycji. Numery poleceń można obejrzeć naciskając klawisz F7.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>