Tworzenie kopii

Opcja /R umożliwia dostęp do utworzonych kopii tylko posiadaczowi taśmy i administratorom. Opcja /D określa komentarz, opisujący tworzone kopie. Nie należy umieszczać spacji pomiędzy opcją a znakiem cudzysłowu.

Opcja /B tworzy kopię zapasową lokalnego Rejestru. Można ją stosować tylko w połączeniu ze ścieżkami, które wskazują na dysk zawierający katalog Windows NT. Opcja /HC kontroluje kompresję sprzętową (o ile napęd taśmowy ją obsługuje).

Opcja fJ określa typ operacji tworzenia kopii zapasowej. Po opcji należy umieścić spację, a następnie jeden z typów przedstawionych w poniższym poście.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>