Wersje polecenia CHOICE

Niektóre wersje polecenia CHOICE, w tym wersja z Windows NT Resour- ce Kit, zawierają pewien błąd. Po wykonaniu polecenia CHOICE, dalsze interaktywne polecenia w skrypcie nie wyświetlają w oknie konsoli znaków wprowadzanych z klawiatury. Aby uniknąć tego problemu, należy wykonywać polecenie CHOICE w zagnieżdżonej powłoce.

Polecenie CLS czyści okno konsoli i pozycjonuje kursor w lewym górnym rogu okna. Okno jest wypełniane zdefiniowanym dla niego kolorem tła. Kolory okna można ustawić przy pomocy menu okna konsoli albo polecenia COLOR.

Jeśli korzysta się z dużych okien konsoli (większych niż 80 kolumn na 25 wierszy), wówczas warto wykonać polecenie CLS przed uruchomieniem starszych aplikacji, które działają tylko w trybie 80 x 25. Dzięki temu nieużywane części okna konsoli zostaną oczyszczone z rozpraszających uwagę znaków.

Wyłącza rozszerzenia poleceń. Wyjście poleceń do plików lub potoków będzie w kodzie ANSI. Wyjście poleceń do plików lub potoków będzie w kodzie Unicode. Wyłącza echo poleceń podczas wykonywania skryptów (nie działa). Ustawia kolory tła I tekstu w oknie.

Wykonuje określone polecenie w nowym interpreterze i kończy jego pracę. Wykonuje określone polecenie w nowym interpreterze, nie kończąc jego pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>