Zabezpieczenia RCMD

RCMD posiada kilka zabezpieczeń, zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi do komputerów docelowych: Zanim komputer docelowy zacznie przyjmować polecenia do wykonania, trzeba uruchomić na nim usługi Remote Command Server. Aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp, można wyłączyć te usługi. Zatrzymywanie i uruchamianie usług jest uprzywilejowaną operacją, chronioną przez mechanizmy bezpieczeństwa Windows NT.

Użytkownik, zlecający zdalne wykonanie polecenia poprzez RCMD, musi mieć prawo interaktywnego logowania się na komputerze docelowym. Na serwerach Windows NT takie uprawnienia mają domyślnie tylko administratorzy.

B Remote Command Server podczas wykonywania zleconych poleceń przedstawia się jako zdalny użytkownik. Dlatego polecenia są wykonywane z takimi samymi prawami i przywilejami, jakie ma zdalny użytkownik.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>