Zezwolenia dotyczące plików

Linia pokazuje zezwolenia dotyczące plików, a druga zezwolenia dotyczące katalogów. Każdy typ zezwolenia jest identyfikowany przez dwuliterowy kod, w następujący sposób:

Kod zezwolenia Typ zezwolenia Opis (01) Object Inherit Określa prawa dostępu, które są dziedziczone przez pliki tworzone w tym katalogu lub kopiowane do niego.

(10) Inherit Only Określa, że prawa dostępu typu 01 i Cl mają zastosowanie tylko do tworzonych lub kopiowanych plików, a nie samego katalogu. (Cl) Container Inherit Określa prawa dostępu, które są dziedziczone przez katalogi tworzone w tym katalogu lub kopiowane do niego.

(NP) No Propagation Określa prawa dostępu, które nie będą przenoszone do nowo tworzonych list ACL. CACLS(3) lub XCACLS(4) służą do modyfikowania lub zmiany praw dostępu dla określonych plików lub katalogów. Polecenia te edytują lub tworzą od nowa listy kontroli dostępu (ACL, Access Contro1 List), które kontrolują prawa dostępu do plików i katalogów. Domyślnie CACLS\XCACLS zastępują całą listę ACL nową listą, utworzoiią na podstawie zdefiniowanych opcji. Aby tylko zmodyfikować listę, należy skorzystać z opcji /E (wówczas istniejąca lista ACL zostanie zmieniona przez polecenie CACLS\XCACLS, a nie zastąpiona nową).

Opcja /R usuwa wszystkie elementy listy ACL dla określonego użytkownika, odbierając mu wszelkie prawa dostępu. Ma to sens tylko w przypadku edycji listy ACL (z użyciem opcji /E), ponieważ zastąpienie starej listy nową i tak odebrałoby wszystkie istniejące prawa dostępu. Po opcji /R można określić wiele nazw użytkowników.

Opcja /D dodaje do listy ACL element „dostęp zabroniony” dla określonego użytkownika, uniemożliwiając mu jakikolwiek dostęp do pliku. Po opcji /D można określić wiele nazw użytkowników.

Opcja /G dodaje do listy ACL element „dostęp dozwolony” dla określonego użytkownika. Przyznawane użytkownikowi zezwolenia określa się przez zezw. Poniższa tabela pokazuje znaki, które mogą być częścią zezw:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>