Znaki pominięcia

REG(2) i REG(3) używają znaku lewego ukośnika jako znaku pominięcia. Aby wprowadzić do wartości dosłowny znak lewego ukośnika, należy go podwoić (//).

REG(5) kopiuje cały klucz lub pojedynczą wartość z jednej lokacji w inną (albo z komputera na komputer). Można kopiować w ten sposób całe drzewa kluczy.

REG(6) i REG(7) zapisują klucz Rejestru do określonego pliku. W nazwie- pliku nie należy podawać rozszerzenia. REG(8) odtwarza klucz Rejestru, zachowany uprzednio poleceniem REG(6) albo REG(7).

Polecenie REG(9) ładuje gałąź Rejestru pod wskazany klucz. Polecenie tworzy klucz, a następnie łączy gałąź z Rejestrem w tym punkcie. Gałąź jest dostępna w Rejestrze pod wskazanym kluczem aż do momentu, w którym zostanie zwolniona. Aby zwolnić uprzednio załadowaną gałąź, należy skorzystać z polecenia REG(10).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>